dokumenty do kredytu hipotecznego

Koszty związane z udzieleniem kredytu:

 

Prowizja za udzielenie kredytu od 1,49%-do 2% w zależności od taryfy opłat i prowizji danego banku (zazwyczaj do negocjacji w zależności z jakich dodatkowych produktów bankowych zechce skorzystać klient w ramach oferty łączonej tj; kredyt hipoteczny + konto ROR z wpływami z tytułu wynagrodzenia +karta kredytowa, ewentualnie ubezpieczenie na życie lub program systematycznego, regularnego inwestowania)

Ubezpieczenie pomostowe tj do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej od 0,90% -2%

Ubezpieczenie niski wkład-0,-pln (przy 20% wkładzie własnym lub wyższym, nie ma tego kosztu), jeśli kredytobiorca nie posiada środków własnych ponosi dodatkowy koszt od 3,5%-4,5% od kwoty brakującego wkładu własnego,

Inspekcja lokalu od 137,-pln-do 480,-pln

Ubezpieczenie na życie ok 0,06 od kwoty kredytu-w przypadku wymogu przez bank ubezpieczenia konieczność przedłożenia kopii polisy i cesji z tej polisy co roku w przypadku niektórych banków możliwość zaakceptowania polisy i cesji innego TU niż polisa oferowana przez bank,

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – w dowolnym towarzystwie akceptowanym przez bank zazwyczaj na 100% wartości nieruchomości, konieczność kontynuacji polisy i cesji co roku, aż do całkowitej spłaty kredytu, może być w innym TU zaakceptowanym przez bank,

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i nieszczęśliwego wypadku (pakiet w PKO BP) 3,5% od kwoty ale wówczas oferta kredytu oferowana jest przez bank bez prowizji,

 

Produkty wpływające na negocjacje i wysokość marży to:

 

Karta kredytowa w pakiecie kredytu-koszt karty od 30,-pln-do 60,-pln opłata roczna, często warunek w bankach zrobienia dwóch, trzech transakcji w pierwszych trzech miesiącach użytkowania karty, aby nie było prowizji, np. w Pekao SA po roku z tej karty można z rezygnować bez żadnych konsekwencji a w PKO BP zostaje podwyższone oprocentowanie o 0,15

Produkt regularnego inwestowania; np.; DB-Inwestuj z DB w TU Generali, Nordea-PSO czyli plan systematycznego oszczędzania w Nordea, z minimalną składką 300,-pln- program inwestycyjny na min. okres 10 lat i inne np; Best Invest w ING

 

Inne koszty:

 

  • Założenie księgi wieczystej-opłata sądowa-160,-pln
  • Wpis hipoteki do księgi wieczystej-opłata sądowa- 200,-pln
  • Podpisanie aktu notarialnego- wg taksy notarialnej w kancelarii, w której nastąpi podpisanie aktu
  • Wcześniejsza spłata –możliwa w każdym banku, jednakże z uwzględnieniem okresu 3 lub 5 lat tj po tym czasie można spłacić kredyt całkowicie bez ponoszenia dodatkowych kosztów prowizyjnych za wcześniejszą spłatę. Koszty te są ustalane przez każdy bank indywidualnie i są zapisane w tabeli opłat i prowizji danego banku (tabela ulega zmianom w zależności od sytuacji jaka występuje na rynku finansowym)tj od 1,5%-2% od kwoty spłacanej, min 200,-pln
  • Przewalutowanie- na PLN -0,-pln na walutę z PLN-od 1,5% do 2% od kwoty bieżącego zadłużenia +opłata za aneks do umowy zmieniający warunki + zmiana wpisu w KW

 

autor. Iwona Perzyńska

 

Jeśli mieszkanie jest kupowane z rynku wtórnego czyli od zbywcy to wymagane będą następujące dokumenty +dokumenty finansowe i osobiste jak poniżej:

 

Dokumenty dotyczące inwestycji:

 

-Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości w niektórych bankach wystarczy oświadczenie zbywcy,

-Odpis z KW,

-tytuł prawny nabycia nieruchomości (akt notarialny)

- zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za -czynsz i media,

-jeśli zbywca posiada kredyt na to mieszkanie (będzie Pan widział zapis w dziale IV KW, że jest wpis hipoteki na rzecz Banku X……, na kwotę Y……) wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie z banku zbywcy dotyczące tego kredytu, w zaświadczeniu muszą być podane następujące informacje:

- kwota udzielonego kredytu,

-w jakiej walucie,

-jakie jest saldo aktualnego zadłużenia,

-jakie są zabezpieczenia kredytu,

-informacja, że po całkowitej spłacie zabezpieczenia będą zwolnione,

- czy są jakieś opłaty dodatkowo za całkowitą spłatę kredytu

i koniecznie nr rachunku na który ma zostać dokonana całkowita spłata kredytu.

dodatkowo na zlecenie banku, po decyzji wstępnej:

- inspekcja banku, która jest odpłatna, opłatę za inspekcję trzeba opłacić na wskazany r-ek przez bank po decyzji wstępnej, w wybranym banku

 

dokumenty finansowe i osobiste:

 

- wniosek kredytowy i załączniki do wniosku w zależności od oferty konkretnego banku, wydrukuję i wypełnimy na spotkaniu, po wyborze oferty konkretnych banków,

-kopia dowodu osobistego + dodatkowy dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy),

-zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym (po wybraniu konkretnych ofert prześlę druki danych banków na emaila) osobno z umów o pracę osobno z umów zlecenie,

-PIT -37 za rok 2010 wraz pieczątką US lub z potwierdzeniem nadania na poczcie, w Pani przypadku jak są to umowy o dzieło, trzeba dołączyć kopie umów wraz z rachunkami z 6 lub z 12 m-cy, w zależności od banku

-wyciągi z konta osobistego, historia r-ku - z 6 m-cy z wpływami z tyt wynagrodzenia,
 

Dokumenty rejestrowe developera:

-NIP, REGON, KRS

 

Dokumenty dotyczące inwestycji:

 

-umowa przedwstępna zakupu nieruchomości (z załącznikami),

- pozwolenie na budowę-ostateczne,

-oświadczenie inwestora zastępczego

-pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę (jeśli ta osoba nie jest w KRS),

-zgoda na bez obciążeniowe wyodrębnienie lokalu przez bank kredytujący developera (w przypadku, gdy nieruchomość obciążona jest hipoteką w dziale IV KW)

-aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie nie starszy niż 3 m-ce

-tytuł prawny nabycia nieruchomości (akt notarialny),

-wypis i wyrys z rejestru gruntów

-potwierdzenie wniesienia wkładu własnego/zaliczki/zadatku

dodatkowo na zlecenie banku, po decyzji wstępnej:

- inspekcja banku,

 

dokumenty finansowe i osobiste:

 

- wniosek kredytowy i załączniki do wniosku w zależności od oferty konkretnego banku,

-kopia dowodu osobistego + dodatkowy dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy),

-zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym

-PIT -37  wraz pieczątką US lub z potwierdzeniem nadania na poczcie,

-wyciągi z konta osobistego, historia r-ku - z 6 m-cy z wpływami z tyt wynagrodzenia,

 

Poleć tę stronę na:

Partnerzy Firmy

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

Copyright © Financial Business Adviser ul. Stefana Dembego 5/81, 02-796 Warszawa

http://www.fbadviser.pl e-mail: info@fbadviser.pl tel. +48 504 494 985